Filtrační zařízení

 

Filtrační zařízení:

Nabízíme Vám mobilní  filtrační zařízení ,které sami používáme a s nimiž máme velmi dobré zkušenosti , dále potom stacionární filtrační agregáty k jednotlivým strojům , neboVám vyrobíme filtrační agregát dle Vašich požadavků.Pro vaši představu několik ukázek našich výrobků:

EQH-04 Filtrační zařízení pro filtraci mechanických nečistot s filtrační schopností 0,2 mm a průtokem 600l/h

 

UNIFOL FOL-08

Zařízení je určeno pro filtraci oleje a pro odlučování volné i vázané vody z oleje.Přesnost a účinnost filtrace je zaručena škálou filtračních vložek o filtrační schopnosti 10mm,5mm a 3mm.Odlučování se provádí vakuově destilačním procesem s účinností pod 10ppm.Vzniklé vodní páry se odvádí do kondenzační jednotky odkud je odpouštěna vysrážená voda,čímž je zaručena vysoká hygiena pracovního prostředí.Průtok:filtrace oleje 2400l/h, odlučování vody300-900l/h v závislosti na množství vody v oleji.